[1]
Fernandes, M. and Syarifuddin, H. 2019. PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PECAHAN BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS IV SD. Jurnal Basicedu. 3, 2 (Aug. 2019), 291–298. DOI:https://doi.org/10.31004/basicedu.v3i2.5.