[1]
Fatihani, N. et al. 2024. Penggunaan Ice Breaking dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Pelajaran Tematik Kelas III Madrasah Ibtidaiyah. Jurnal Basicedu. 8, 2 (Mar. 2024), 1055–1067. DOI:https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i2.7242.