(1)
Ruhaniah, N.; Farida, Y. E.; Syarifah, U.; Agustiana, S. P. Analisis Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar Negeri . basicedu 2024, 8, 61-70.