(1)
Fatihani, N.; Iswandi, I.; Humaeroh, I. Penggunaan Ice Breaking Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pelajaran Tematik Kelas III Madrasah Ibtidaiyah. basicedu 2024, 8, 1055-1067.