(1)
Maulana, M. M.; Fikriah, S.; Bashori, B. Pemeriksaan Dan Penskoran Tes Sumatif Pada Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama. basicedu 2024, 8, 1985-1995.