KASIM, Eman Wahyudi; MIRNA, Wa; RIADDIN, Dinar. Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Melalui Konsep “Satu Tungku Tiga Batu” di Madrasah Ibtidaiyah . Jurnal Basicedu, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 206–215, 2024. DOI: 10.31004/basicedu.v8i1.6989. Disponível em: https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/6989. Acesso em: 19 jul. 2024.