PRATOMO, Imam Catur; NURHUDA, Trifalah; SOIPAH, Soipah; NOVIANTIE, Annisa. Pengembangan Profesionalisme Guru dari Perspektif Pedagogik. Jurnal Basicedu, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 2008–2014, 2024. DOI: 10.31004/basicedu.v8i3.7541. Disponível em: https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/7541. Acesso em: 23 jul. 2024.