AFIDAH, Nurul; SUBEKTI, Fitrianto Eko. Efektivitas Penggunaan Game Edukasi Digital terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa . Jurnal Basicedu, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 1944–1952, 2024. DOI: 10.31004/basicedu.v8i3.7564. Disponível em: https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/7564. Acesso em: 26 jul. 2024.