Maulana, M. M., Fikriah, S. and Bashori, B. (2024) “Pemeriksaan dan Penskoran Tes Sumatif pada Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama”, Jurnal Basicedu, 8(3), pp. 1985–1995. doi: 10.31004/basicedu.v8i3.7490.