Fitriani, R., Untari, M. F. A. and Jannah, F. M. (2024) “Implementasi Pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT) dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar ”, Jurnal Basicedu, 8(3), pp. 11916–1924. doi: 10.31004/basicedu.v8i3.7529.