[1]
M. M. Maulana, S. Fikriah, and B. Bashori, “Pemeriksaan dan Penskoran Tes Sumatif pada Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama”, basicedu, vol. 8, no. 3, pp. 1985–1995, Jun. 2024.