[1]
R. Fitriani, M. F. A. Untari, and F. M. Jannah, “Implementasi Pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT) dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar ”, basicedu, vol. 8, no. 3, pp. 11916–1924, Jun. 2024.