Amran, Amran, et al. “Hambatan Siswa Dalam Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Matematika Pada Masa Pandemik Covid-19 Di Sekolah Dasar”. Jurnal Basicedu, vol. 5, no. 6, Oct. 2021, pp. 5179-87, doi:10.31004/basicedu.v5i6.1538.