Fernandes, Mimik, and Hendra Syarifuddin. “PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PECAHAN BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS IV SD”. Jurnal Basicedu, vol. 3, no. 2, Aug. 2019, pp. 291-8, doi:10.31004/basicedu.v3i2.5.