1.
Ruhaniah N, Farida YE, Syarifah U, Agustiana SP. Analisis Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri . basicedu [Internet]. 2024 Jan. 11 [cited 2024 Apr. 15];8(1):61-70. Available from: https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/6914